"Животные и Шутки. 🤣🐱" - TamTam channel statistics

Refreshed: 13.06.2021 17:07:18
Chat 1542 (-70924604735549) icon Животные и Шутки. 🤣🐱 (@obo_wsem)

Рызные темы. От животных до шуток. Рукоделие и т.д

Average indicators
48
subscribers
0.34
posts per day
0.00
forwards per day (of all)
9.78
average reach per day
351.75
total reach per day
20.38
ER per day
Statistical data
Date Subscribers Average reach Total reach ER Own posts Forwards
Value Increment Value Increment Value Increment Value Increment
1 12.06.2021
roughly
48 0 11.55 +1.00
+9.48%
127 +11
+9.48%
24.05% +2.08%
+9.48%
0 0
2 11.06.2021 48 0 10.55 +1.00
+10.48%
116 +11
+10.48%
21.97% +2.08%
+10.48%
0 0
3 10.06.2021 48 0 9.55 -1.15
-10.73%
105 -34
-24.46%
19.89% -2.39%
-10.73%
0 0
4 09.06.2021 48 0 10.69 0.00 139 0 22.28% 0.00% 0 0
5 08.06.2021 48 0 10.69 +0.08
+0.72%
139 +1
+0.72%
22.28% +0.16%
+0.72%
0 0
6 07.06.2021 48 0 10.62 0.00 138 0 22.12% 0.00% 0 0
7 06.06.2021 48 0 10.62 +2.54
+31.43%
138 +33
+31.43%
22.12% +5.29%
+31.43%
0 0
8 05.06.2021 48 0 8.08 +1.00
+14.13%
105 +13
+14.13%
16.83% +2.08%
+14.13%
0 0
9 04.06.2021 48 0 7.08 +0.54
+8.24%
92 +7
+8.24%
14.74% +1.12%
+8.24%
0 0
10 03.06.2021 48 0 6.54 -3.85
-37.06%
85 -102
-54.55%
13.62% -8.02%
-37.06%
0 0
11 02.06.2021 48 0 10.39 +1.00
+10.65%
187 +18
+10.65%
21.64% +2.08%
+10.65%
0 0
12 01.06.2021 48 0 9.39 -6.49
-40.87%
169 -609
-78.28%
19.56% -13.52%
-40.87%
10 0
13 31.05.2021 48 0 15.88 0.00 778 0 33.08% 0.00% 0 0
14 30.05.2021 48 0 15.88 +0.45
+2.91%
778 +22
+2.91%
33.08% +0.94%
+2.91%
0 0
15 29.05.2021 48 0 15.43 +1.57
+11.34%
756 +77
+11.34%
32.14% +3.27%
+11.34%
0 0
16 28.05.2021 48 0 13.86 +1.00
+7.78%
679 +49
+7.78%
28.87% +2.08%
+7.78%
0 0
17 27.05.2021 48 0 12.86 +0.04
+0.32%
630 +2
+0.32%
26.79% +0.09%
+0.32%
0 0
18 26.05.2021 48 0 12.82 +1.96
+18.05%
628 +96
+18.05%
26.70% +4.08%
+18.05%
0 0
19 25.05.2021 48 0 10.86 +1.00
+10.14%
532 +49
+10.14%
22.62% +2.08%
+10.14%
0 0
20 24.05.2021 48 0 9.86 +0.04
+0.42%
483 +2
+0.42%
20.54% +0.09%
+0.42%
0 0
21 23.05.2021 48 0 9.82 +1.00
+11.34%
481 +49
+11.34%
20.45% +2.08%
+11.34%
0 0
22 22.05.2021 48 0 8.82 +1.00
+12.79%
432 +49
+12.79%
18.37% +2.08%
+12.79%
0 0
23 21.05.2021 48 0 7.82 0.00 383 0 16.28% 0.00% 0 0
24 20.05.2021 48 0 7.82 0.00 383 0 16.28% 0.00% 0 0
25 19.05.2021 48 0 7.82 -0.94
-10.77%
383 -55
-12.56%
16.28% -1.97%
-10.77%
1 0
26 18.05.2021 48 0 8.76 +1.80
+25.86%
438 +90
+25.86%
18.25% +3.75%
+25.86%
0 0
27 17.05.2021 48 0 6.96 +0.08
+1.16%
348 +4
+1.16%
14.50% +0.17%
+1.16%
0 0
28 16.05.2021 48 0 6.88 +0.06
+0.88%
344 +3
+0.88%
14.33% +0.13%
+0.88%
0 0
29 15.05.2021 48 0 6.82 +0.04
+0.59%
341 +2
+0.59%
14.21% +0.08%
+0.59%
0 0
30 14.05.2021 48 0 6.78 +0.94
+16.10%
339 +47
+16.10%
14.13% +1.96%
+16.10%
0 0
31 13.05.2021 48 0 5.84 +0.08
+1.39%
292 +4
+1.39%
12.17% +0.17%
+1.39%
0 0
32 12.05.2021 48 5.76 288 12.00% 0 0