"Всё сразу👉🏻🌎" - TamTam channel statistics

Refreshed: 21.05.2024 13:55:05
Chat 2989 (-68441165267158) icon Всё сразу👉🏻🌎 (@vse_srazu)

Ссылки→Видео→Фото→Гифки→Проги→Файлы

Average indicators
855
subscribers
0.72
posts per day
0.00
forwards per day (of all)
19.56
average reach per day
462.16
total reach per day
2.29
ER per day
Statistical data
Date Subscribers Average reach Total reach ER Own posts Forwards
Value Increment Value Increment Value Increment Value Increment
1 21.05.2024
roughly
855 0 19.33 0.00
0.00%
406 0 2.26% 0.00% 0 0
2 20.05.2024 855 0 19.33 -0.49
-2.49%
406 -50
-10.96%
2.26% -0.06%
-2.49%
0 0
3 19.05.2024 855 0 19.83 +0.57
+2.93%
456 +13
+2.93%
2.32% +0.07%
+2.93%
0 0
4 18.05.2024 855 0 19.26 +1.00
+5.48%
443 +23
+5.48%
2.25% +0.12%
+5.48%
0 0
5 17.05.2024 855 0 18.26 +1.22
+7.14%
420 +28
+7.14%
2.14% +0.14%
+7.14%
0 0
6 16.05.2024 855 0 17.04 -3.46
-16.86%
392 +23
+6.23%
1.99% -0.40%
-16.86%
5 0
7 15.05.2024 855 0 20.50 +1.06
+5.43%
369 +19
+5.43%
2.40% +0.12%
+5.43%
0 0
8 14.05.2024 855 0 19.44 +0.50
+2.64%
350 +9
+2.64%
2.27% +0.06%
+2.64%
0 0
9 13.05.2024 855 0 18.94 -1.01
-5.05%
341 -78
-18.62%
2.22% -0.12%
-5.05%
0 0
10 12.05.2024 855 0 19.95 +0.19
+0.96%
419 +4
+0.96%
2.33% +0.02%
+0.96%
0 0
11 11.05.2024 855 0 19.76 +1.62
+8.92%
415 +34
+8.92%
2.31% +0.19%
+8.92%
1 0
12 09.05.2024 855 0 18.14 +0.24
+1.36%
381 +23
+6.42%
2.12% +0.03%
+1.36%
1 0
13 08.05.2024 855 0 17.90 -1.69
-8.62%
358 +25
+7.51%
2.09% -0.20%
-8.62%
3 0
14 07.05.2024 855 0 19.59 -0.58
-2.87%
333 -30
-8.26%
2.29% -0.07%
-2.87%
0 0
15 06.05.2024 855 0 20.17 -2.51
-11.08%
363 -204
-35.98%
2.36% -0.29%
-11.08%
0 0
16 05.05.2024 855 0 22.68 +1.16
+5.39%
567 +29
+5.39%
2.65% +0.14%
+5.39%
0 0
17 04.05.2024 855 0 21.52 0.00 538 0 2.52% 0.00% 0 0
18 03.05.2024 855 0 21.52 +1.65
+8.32%
538 -58
-9.73%
2.52% +0.19%
+8.32%
0 0
19 01.05.2024 855 0 19.87 0.00 596 0 2.32% 0.00% 0 0
20 30.04.2024 855 0 19.87 +1.57
+8.56%
596 +47
+8.56%
2.32% +0.18%
+8.56%
0 0
21 29.04.2024 855 0 18.30 -0.25
-1.34%
549 -26
-4.52%
2.14% -0.03%
-1.34%
0 0
22 28.04.2024 855 0 18.55 +2.39
+14.77%
575 +74
+14.77%
2.17% +0.28%
+14.77%
0 0
23 27.04.2024 855 0 16.16 -2.91
-15.27%
501 -14
-2.72%
1.89% -0.34%
-15.27%
5 0
24 26.04.2024 855 0 19.07 -2.64
-12.16%
515 +59
+12.94%
2.23% -0.31%
-12.16%
6 0
25 25.04.2024 855 0 21.71 +1.52
+7.55%
456 +32
+7.55%
2.54% +0.18%
+7.55%
0 0
26 24.04.2024 855 0 20.19 +0.14
+0.71%
424 +3
+0.71%
2.36% +0.02%
+0.71%
0 0
27 23.04.2024 855 0 20.05 +0.67
+3.44%
421 +14
+3.44%
2.34% +0.08%
+3.44%
0 0
28 22.04.2024 855 0 19.38 -0.38
-1.92%
407 -87
-17.61%
2.27% -0.04%
-1.92%
0 0
29 21.04.2024 855 0 19.76 -0.13
-0.65%
494 -43
-8.01%
2.31% -0.02%
-0.65%
0 0
30 20.04.2024 855 0 19.89 +0.63
+3.27%
537 +17
+3.27%
2.33% +0.07%
+3.27%
0 0
31 19.04.2024 855 0 19.26 -1.42
-6.85%
520 -183
-26.03%
2.25% -0.17%
-6.85%
2 0
32 18.04.2024 855 20.68 703 2.42% 0 0